Doelgroep schoolbegeleiding

Schoolbegeleiding is één van de mogelijkheden bij ImpulsNU.

Scholen…KIND 6

  • die een bevoegd remedial teacher willen inschakelen.KIND 6
  • die expertise nodig hebben m.b.t. het schrijven van handelingsplannen voor leerlingen met eerder genoemde problematiek.
  • die zorgarrangementen bij het Samenwerkingsverband willen aanvragen
  • die begeleiding nodig hebben m.b.t. leerlingen met ADHD/ADD en ASS problematiek.
  • die hun docententeam willen voorlichten m.b.t. ADHD/ADD en ASS problematiek.