Informatie over PGB

Voor de finanPGBciering van de begeleiding die aan uw kind geboden wordt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor het Persoons Gebonden Budget (PGB). Dit kan bij de overheid worden aangevraagd voor kinderen met leerproblemen die veroorzaakt worden door een ontwikkelingsstoornis. Voorbeelden van stoornissen waarbij een PGB kan worden aangevraagd zijn ADHD/ADD of autisme spectrumstoornissen. Begeleiding bij het aanvragen van een PGB behoort ook tot de mogelijkheden.

Lees hier voor meer informatie over PGB.