Doelgroep ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding door ImpulsNU. Als er in uw gezin kinderen zijn met Autisme Spectrum Stoornis en/of AD(H)D problematiek, dan is er vaak ook sprake van een bepaalde dynamiek en hectiek binnen het gezin. Om u hierbij te ondersteunen, biedt ImpulsNU ouder- en gezinsbegeleiding in de vorm van opvoedondersteuning. Opvoedondersteuning is het krijgen van praktische tips en adviezen rondom de opvoeding van uw kind. Deze vorm van begeleiding kan ingezet worden als preventie (om verdere problemen te voorkomen) of wanneer u vragen heeft rondom het opvoeden en opgroeien van uw kind met autisme spectrum stoornis en/of AD(H)D problematiek.

Ouders…

  • die zich zorgen maken over hun kind en advies willen m.b.t. leer- en/of gedragsproblemen.
  • van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen van groep 7 en 8 basisonderwijs i.v.m. de overgang naar (regulier) voortgezet onderwijs.
  • die ondersteuning willen bij het invullen/aanvragen van een PGB (Persoons Gebonden Budget).
  • die begeleiding willen bij het opvoeden van hun kinderen m.b.t. Autisme Spectrum Stoornisproblematiek (PDD-NOS/NLD/syndroom van Asperger) door het geven van voorlichtingen en autismegerichte pedagogische adviezen om hen het gedrag van hun kinderen beter te doen begrijpen en om hier mee om te gaan.