Doelgroep docentbegeleiding

Docentbegeleiding is één van de mogelijkheden bij ImpulsNU.puber 5

Docenten…

  • die pedagogisch advies willen over kinderen met ASS en ADHD/ADD problematiek.
  • die collegiale ondersteuning nodig hebben wat betreft pedagogische benadering en didactische aanpak m.b.t. leerlingen met bovenstaande problematiek: dyslexie, dyscalculie, ADHD/ADD en ASS problematiek.
  • van leerlingen met ASS problematiek m.b.t. de overgang basisonderwijs- voortgezet onderwijs, bovenbouw basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.
  • die voorlichting willen over leerlingen met ADHD/ADD en ASS problematiek.