Doelgroep leerling/kind begeleiding

1. M.b.t. specialisatie: dyslexie

 • Voor leerlingen met dyslexie of een vermoeden daarvan.
 • Voor taalzwakke leerlingen.
 • Voor leerlingen die leerproblemen en/of leerachterstanden hebben m.b.t. de moderne vreemde talen.
 • Voor leerlingen van bovenbouw basisonderwijs – VMBO – onderbouw HAVO en VWO die moeite hebben met leesvaardigheid en spelling.

2. M.b.t. specialisatie: gedragsproblemen: o.a. door ASS en ADHD/ADD problematiek

 • Voor leerlingen die concentratieproblemen hebben.
 • Voor leerlingen met structuurproblemen.
 • Voor leerlingen die zelfstandiger willen leren werken en plannen.
 • Voor leerlingen die sociaal-emotionele problemen hebben ten gevolge van een leerstoornis, zoals faalangst.
 • Voor leerlingen met een specifieke behoefte wat betreft pedagogische benadering en didactische aanpak zoals een stoornis in het autistisch spectrum.

3. M.b.t. specialisatie: dyscalculie

 • Voor leerlingen die rekenvaardigheidsproblemen hebben.

4. M.b.t. specialisatie: mindfulness/aandachttraining

 • Voor leerlingen die hun zelfvertrouwen willen vergroten.
 • Voor leerlingen die beter willen concentreren en leren.
 • Voor leerlingen die beter om willen gaan met stress en (faal)angst.
 • Voor leerlingen die effectiever om willen gaan met stressvolle gebeurtenissen zoals Entreetoets, Citotoets of eindexamen.
 • Voor leerlingen die sociaal vaardiger willen worden.
 • Voor leerlingen die anders willen omgaan met emoties.
 • Voor leerlingen die minder wil piekeren.
 • Voor leerlingen die beter willen slapen en meer energie willen hebben.

5. M.b.t. specialisatie: Ambulante begeleiding
Het uitvoeren van ambulante begeleiding binnen het gezin van het kind middels
het bieden van directe begeleiding gericht op de hulpvraag van het kind en het gezinssysteem. De begeleiding richt zich voor het merendeel op kinderen met Autisme Spectrum stoornis en/of AD(H)D problematiek. In overleg wordt er een handelingsplan met een aantal te bereiken doelstellingen opgezet. Dit handelingsplan kan tevens gebruikt worden bij een (eventuele) aanvraag voor een PGB.