Welkom bij ImpulsNU

Ambulante leerling/kindbegeleiding

ImpulsNU is een moderne kleinschalige praktijk voor ambulante leerlingbegeleiding en biedt hulp bij leer- en/ of gedragsproblemen bij kinderen van bovenbouw basisonderwijs – VMBO en onderbouw HAVO en VWO.

Basis- en voortgezet onderwijs

ImpulsNu is bekend met het werk van leerkrachten (basisonderwijs) en docenten, Remedial Teachers en Ambulant Begeleiders op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.

ImpulsNU heeft toekenning voorziening Jeugdwet met pgb in de Gemeente Oss, Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Individuele begeleiding

De begeleiding is individueel en afgestemd op de behoefte van het kind. Tijdens de begeleiding is er ook veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind.

Kwaliteit

De praktijk staat voor een professionele pedagogisch-didactische aanpak.