Nieuwspagina van ImpulsNU

Op deze pagina zullen we nieuwsitems plaatsen van de praktijk ImpulsNU 

27-05-2016 PGB

Eigen bijdrage

Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente, zorgverzekeraar of landelijke overheid. Soms moet u zelf meebetalen aan de zorg. Dat heet de eigen bijdrage. Bij jeugdhulp heet dit ouderbijdrage. U mag die eigen bijdrage niet uit het budget betalen.

Wie betaalt een eigen bijdrage?

Of u een eigen bijdrage betaalt, hangt af van het soort PGB dat u heeft:
• Bij een jeugdhulp-PGB van de gemeente wordt soms een ouderbijdrage gevraagd. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
• Bij een Wmo-PGB bepaalt uw gemeente of u een eigen bijdrage betaalt. Uw gemeente geeft u hierover meer informatie.
• Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen.
• Bij een Zvw-PGB van uw zorgverzekeraar voor verpleging en verzorging betaalt u geen eigen bijdrage.

Hoeveel eigen bijdrage?

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage met gegevens van de Belastingdienst. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.