Annette de Jong – van de Steeg

Annette de Jong – van de Steeg werkte tot augustus 2020 in het voortgezet onderwijs heeft ruime ervaring in het (speciaal) voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt haar expertise regelmatig ingezet voor basisschoolleerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Naast docente Frans en Engels heeft ze de specifieke diploma’s voor Zorgcoördinator Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs en Remedial Teacher Voortgezet Onderwijs.

Remedial Teacher

Specialisaties als RT’er Voortgezet Onderwijs zijn dyslexie, dyscalculie en gedragsproblemen.

Specialisaties als RT’er in het basisonderwijs zijn: begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Ook heeft zij vele cursussen gevolgd voor diverse leer- en gedragsproblemen en is ze ambulant begeleidster geweest voor cluster 4 leerlingen.

Master Special Educational Needs

In 2008 is zij afgestudeerd als Master Special Educational Needs in leer- en gedragsproblemen.

Mindfulnesstrainer

Sinds 2013 is zij gediplomeerd mindfulnesstrainer voor leerlingen ( basisschool en voortgezet onderwijs) en volwassenen

Momenteel werkt zij naast haar praktijk ImpulsNU als docente in het voortgezet onderwijs.

Opvoedcoach

Sinds februari 2017 is zij gediplomeerd opvoedcoach en biedt deskundige hulp bij opvoedproblemen.

Kwaliteit

Aangesloten bij de