Leerproblemen

ImpulsNU zorgt voor begeleiding van leerproblemen op het gebied van:

  • dyslexie of een vermoeden daarvan.
  • dyslexie in combinatie met moderne vreemde talen.
  • leerproblemen en/of leerachterstanden m.b.t. de moderne vreemde talen.
  • leesvaardigheid en spelling.
  • rekenvaardigheid.
  • dyscalculie