Tarieven 2023-2024, een overzicht

Diensten Kosten 
 Kennismakingsgesprek Kosteloos
 Intakegesprek € 70,- per uur*
 Directe diensten: 

 • begeleiding kind
 • oudergesprek/begeleiding
 • gesprek met leerkrachten / docenten
 • coaching leerkrachten/ docenten
 • extra consult op scholen
 • telefonisch consult
 • diensten voor scholen op freelance basis
€ 70,- per uur*
 Indirecte diensten: 

 • uitwerking gegevens
 • verslaglegging
 • opstellen rapportage
 • opstellen handelingsplan
 • uitwerken evaluatieverslag
 • uitgebreide mailing
 • bestuderen rapportage externen
€ 70,- per uur*
Trainingen:

 • Wees bewust!
 • MBCT
Mogelijkheden:

 • 8 weekse training
 • Individueel en in groepjes mogelijk
 • Maximaal 10 deelnemers

Tijd en prijs op aanvraag

Remedial teaching:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Moderne vreemde talen
 • Nederlands
 • Studiebegeleiding
€ 62,50 per uur*
Reistijd (inclusief kilometervergoeding) € 70,- per uur*

* Onder één uur wordt verstaan: 45 minuten kind begeleiding en 15 minuten voorbereiding (inlezen, voorbereiding, materiaal maken en copieëren) van het kind contact.