Vergoedingsmogelijkheden

Voor begeleiding voor leer- en/of gedragsproblemen is geen algemene vergoeding te verkrijgen. Echter er zijn soms uitzonderingen.

Lees onderstaande punten zorgvuldig.

  1. De kosten van remediale behandeling (dyslexie) worden door sommige zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polis.
  2. Er kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijke Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of terzake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de uitkeringsinstantie.
  3. Er zijn bedrijven, die in bepaalde gevallen de kosten van begeleiding voor leer- en/of gedragsproblemen van de kinderen van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich hiervoor tot de afdeling Personeelszaken te wenden.
  4. Tot slot kan nog vermeld worden dat de kosten van begeleiding voor leer-en/of gedragsproblemen mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag informatie bij de belasting betreffende ziektekosten of andere buitengewone uitgaven aan.