Twee soorten problemen.

ImpulsNu onderkent twee belangrijke hoofdproblemen die begeleiding behoeven:

Gedragsproblemen

Begeleiding op het gebied van:

  • dyslexie.
  • dyslexie in combinatie met moderne vreemde talen.
  • leerachterstanden en leerproblemen bij de moderne vreemde talen.
  • leesvaardigheid en spelling.
  • rekenvaardigheid

Leerproblemen

Begeleiding bij ASS en ADHD/ADD problematiek op het gebied van:

  • het leren omgaan met concentratieproblemen.
  • het leren aanbrengen van structuur m.b.t. huiswerk.
  • het leren van zelfstandig plannen en maken van huiswerk.
  • het leren omgaan met sociaal-emotionele problemen ten gevolge van een leerstoornis, zoals bijvoorbeeld faalangst.